Een duurzame woning bouwen

Een duurzaam huis, wat houdt dat precies in? Een duurzaam huis bouwen is geen doel op zichzelf, maar een visie. Bewust leven wordt steeds belangrijker, minder consumeren en meer bijdragen. Een duurzaam huis bouwen is een belangrijk onderdeel in energiezuinig wonen. 

Een duurzaam huis kunnen we definiëren aan de hand van de term Trias Energetica. Bij dit principe wordt uitgegaan van de volgende eenvoudige uitgangspunten:

  • Minimaliseer afval, koop alleen hetgeen wat nodig is.
  • Maak gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Ga je toch over tot koop? Gebruik dan duurzame materialen.
  • Ga zuinig om met bronnen die niet onuitputtelijk zijn, zoals water en energie. 

Regels duurzame woning bouwen

De bovenstaande principes zijn als het ware duurzame regels voor de bouw van een woning en daarna. De nadruk ligt niet alleen op de bouwfase, maar op het geheel van de plannen die worden gemaakt. Het ontwerp, de bouw, eventueel de sloop en het hergebruiken achteraf. Duurzaam bouwen is als een duurzame cirkel. Bij elke stap is duurzaamheid het sleutelwoord. 

Duurzaam wonen kan worden opgesplitst in de volgende categorieën:

  • Een duurzaam bouwplan;
  • De locatie van de woning en het soort woning;
  • Duurzame bouwmaterialen;
  • Duurzame bouwmethode;
  • Klimaatcontrole binnen de woning;
  • Energieverbruik en productie.

Een duurzame woning bouwen is investeren in de toekomst

Al deze punten wegen mee in het verduurzamen van de woonomgeving. Een duurzaam huis houdt bijvoorbeeld ook rekening met de verschillende levensfasen. Bijvoorbeeld wanneer er op voorhand is nagedacht over gezinsuitbreiding, of juist zodat er op latere leeftijd ook nog in gewoond kan worden. Wij denken graag mee met het ontwerpen van jouw duurzame droomhuis. Neem contact op.