Klaar voor 2020 volgens BENG indicatoren

Energie besparen met het oog op nieuwe gebouwen

Nederland speelt in op energiebesparing, dat is goed nieuws. Vanaf eind 2020 worden bijna alle nieuwe gebouwen energieneutraal (BENG) gebouwd volgens een nieuwe wet. Het Rijk stelt hieraan hoge eisen, alle nieuwe overheidsgebouwen zullen eind 2018 al volledig energieneutraal zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft drie BENG-indicatoren opgesteld. Deze indicatoren zullen de huidige EPC-berekening vervangen. Op deze manier kunnen we makkelijk meten of een nieuw gebouw wel of niet klaar is voor 2020. 

BENG eisen:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het maximale primair energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Het verschil met de huidige EPC berekening

Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen de huidige EPC-berekening en de BENG-indicatoren. Eén daarvan is de mate waarin de energiebesparing voorrang krijgt op energieopwekking. Het terugdringen van de energiebehoefte in een woning zorgt voor een lager energiegebruik, dit heeft prioriteit. Daarnaast stellen de BENG-normen een minimumeis aan het aandeel hernieuwbare energie. De hernieuwbare bron van energie mag zelf bepaald worden, bijvoorbeeld met zonnecollectoren of zonnepanelen, wind, waterkracht of biomassa. Hier zijn bij EPC nog geen minimumeisen voor.  

Met aandacht voor een gezond binnenklimaat 

Een goede isolatie is belangrijk volgens de nieuwe eisen van BENG. Nieuwe gebouwen zijn zo goed als luchtdicht. Wanneer een gezond binnenklimaat volledig afhangt van luchtverversing binnen een nieuw gebouw vanwege de luchtdichte isolatie, is het belangrijk om goede voorzieningen te treffen.