Duurzaam verbouwen

We zetten langzaam een stap richting een duurzame toekomst, dat heeft alles te maken met duurzaam bouwen, maar ook verbouwen. In de toekomst kunnen huizen volledig zelf energie opwekken, lucht en water zuiveren en hun eigen afval kunnen omzetten in energie. In alle fasen van bouwen wordt rekening gehouden met mens en milieu, van planontwikkeling en ontwerp tot en met de sloop. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouwwoningen, er valt ook veel winst te behalen bij bestaande woningen. En precies daar ligt een grote uitdaging. Huidige huizen verbouwen tot duurzame woning met het oog op energiebesparing, gezondheid en wooncomfort.

Ecologisch wonen is duurzamer en milieuvriendelijker

Bestaande huizen voldoen vaak niet meer aan de eisen volgens duurzaam wonen. Slopen en opnieuw bouwen lijkt dan nog de enige oplossing, maar dit is de minst duurzame optie. Een bestaand huis verduurzamen is duurzamer en milieuvriendelijker. Bij een nieuw huis worden duurzame materialen geïmporteerd duizenden kilometers hiervandaan. Je kunt je afvragen hoe duurzaam het dan is wanneer besloten wordt om alle bestaande huizen te slopen en opnieuw te bouwen. Duurzaam verbouwen is daarom een beter idee. 

Huizen die meer energie opleveren dan verbruiken, dat is duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam verbouwen begint naar het kijken van het huis in zijn geheel. Wanneer bijvoorbeeld de isolatie wordt aangepakt, moet er ook worden gekeken naar goede ventilatie. Elke bestaande woning is uniek en vraagt om een andere aanpassing, maatwerk is een vereiste.